Guangdong Kenwei Intellectualized Machinery Co., Ltd.

Dirección: No.34 Zhenlian Road, Fusha Town, Zhongshan City, Guangdong Province

Persona de contacto: Mr. Mao
Teléfono: +86-760-22629231/+86-760-22629215
Fax: +86-760-22629213
Email: jw@multiweigh.com.cn

Consulta